ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด

บริษัท พีซี แอนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 94/4-5 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
โทร : 075-622798-9 แฟกซ์ : 075-623271

บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด
ที่อยู่ : 88/23-24 ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
โทร :075-631289 แฟกซ์ :075-611461

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 3498 ชั้น2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-723-1527

ร้านวี-เทค คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 275/7-8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-512400, 034-518886-7 แฟกซ์ :034-517533 Auto

บริษัท ที.เอส.เทเลคอม แอนด์ โอเอ จำกัด
ที่อยู่ : 20/2-7 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทร : 043-814747, 043-814767 แฟกซ์ : 043-814767 ต่อ 14

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ อินเตอร์เน็ต
ที่อยู่ : 388-392 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
โทร : 055-717771, 055-720155 แฟกซ์ : 055-720509

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์
ที่อยู่ : 378 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-224145-6 แฟกซ์ : 043-224145

บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด
ที่อยู่ : 12/57 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-328190 ต่อ 202 คุณไพจิตร แฟกซ์ : 043-328189

บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 106/1 ถ.ร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-333595-7 แฟกซ์ : 043-242206

บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 250/1 ชั้น3 ตึกคอมโฆษะ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 40000
โทร : 043-389445 ต่อ 100 คุณพุชรินทร์ แฟกซ์ : 043-389446

บริษัท ที.เอส. คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 2/24-27 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-270631-9 แฟกซ์ : 043-270631

บ้านคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 21/55 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จันทบุรี 22000
โทร : 039-302555 แฟกซ์ : -

บริษัท ไอที แอนด์ โอเอ อิเลคทริคเซลส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 55/1 หมู่ 4 ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ ชั้น2 ต.บางตีนเป็ดอ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-822885-7 ต่อ 102 แฟกซ์ : 038-822885-7 ต่อ 106

บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด
ที่อยู่ : 3/13,19,25 หมู่5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
โทร : 038-796386-7 แฟกซ์ : 038-795960

บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 512/15 หมู่ 9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี20260
โทร : 038-421786-7 แฟกซ์ : 038-428733

อีสเทิร์น ไอที โน๊ตบุ๊ค บจก. (สาขาตึกคอม)
ที่อยู่ : 135/99 ตึกคอมศรีรารา ชั้น 3 ห้อง 5307 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทร : 038-327-777 ext 5307, 089-748-2544 , 038-328-207 แฟกซ์ : 038-328-207

บริษัท ชัยภูมิคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 383/237-238 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
โทร : 044-830650-2 แฟกซ์ : 044-830650 ขอสัญญาณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์
ที่อยู่ : 144/1 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000
โทร : 077-571273, 507172 แฟกซ์ : 077-507173

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
โทร : 053-280150 ต่อ 828 คุณผ่องศรี, 801 คุณกฤษณา แฟกซ์ : 053-204479-80

เชียงใหม่ สยามทีวี บจก. (สนญ-เชียงใหม่)
ที่อยู่ : 29/2-3 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-211-481 แฟกซ์ : 053-213-062

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม
ที่อยู่ : 25 ถ.เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : 053-745121-2, 744077 แฟกซ์ : 053-745003

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา
ที่อยู่ : 136/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
โทร : 075-212991 แฟกซ์ : 075-212991

บริษัท กิกกะเฮิร์ทซ คอมสแควร์ จำกัด
ที่อยู่ : 31/18 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-536678-9 แฟกซ์ : 055-536680 Auto

ไอที ไลฟ์
ที่อยู่ : 194/30-31 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000
โทร : 034-259876 แฟกซ์ : 034-259880

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 198, 200 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-267393-4 ต่อ 109 คุณสุนิษา แฟกซ์ : 044-230535

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ที.เฮ้าส์
ที่อยู่ : 62-64 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-265845 ต่อ 14 คุณวันชนก, ต่อ 12 คุณรฐา แฟกซ์ : 044-265314

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา แอ็ดวานซ์ คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-269393-4 แฟกซ์ : 044-269393-4 กด 13

หจก.ไอที โซน
ที่อยู่ : 287,289 ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-343044-5 แฟกซ์ : 044-219000

บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-318 700 ต่อ 883 แฟกซ์ : 075-318700 ต่อ 800

บริษัท นครโอเอ จำกัด
ที่อยู่ : 102,104,106 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-432244-5, 075-432281 แฟกซ์ : 075-432283

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวงศ์คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 487 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-432122 แฟกซ์ : 075-432126 Auto

บริษัท วิน-วิน คอมพิวเตอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 10/9-10 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-332900 แฟกซ์ : 075-332899

บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 804/101-102 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
โทร : 056-312890, 312892, 231378 แฟกซ์ : 056-231379

บริษัท วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค จำกัด
ที่อยู่ : 1016/18 หมู่9 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
โทร : 056-334070-1 ต่อ 108 แฟกซ์ : 056-334070 ต่อ 107

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป
ที่อยู่ : 43/11 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 55000
โทร : 054-771660 แฟกซ์ : 054-771660 ต่อ 15, 054-750041 Auto

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่ : 68/13 ถ.ธานี (ปากทางเข้า บ.ข.ส. ทิศเหนือ) ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทร : 044-612189 แฟกซ์ : 044-620905

บริษัท บุรีรัมย์ไฮเทคคอมพิวเตอร์มาร์ท จำกัด
ที่อยู่ : 491/9-10 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทร : 044-612803 แฟกซ์ : 044-613795 กด 16, 044-612803 ขอสัญญาณ

บริษัท ไอที ภาวิน จำกัด
ที่อยู่ : 222/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร : 032-533445-6 แฟกซ์ : 032-514481

บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด
ที่อยู่ : 109 หมู่5 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปัตตานี 94000
โทร : 073-349000 แฟกซ์ : 073-349-000 ต่อ 311

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาคอมพิวเทค โอเอ
ที่อยู่ : 10/2 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร : 035-321597-8 แฟกซ์ : 035-321715

บริษัท กรีน อินโฟร์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 5 หมู่ 7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110
โทร : 076-431514-5 แฟกซ์ : 076-424446

ร้านเอ็กซ์ คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 4/3 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110
โทร : 056-622633 หยุดทุกวันจันทร์ แฟกซ์ : 056-664044 Auto

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-พาวเวอร์ คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 28/17 ถ.ธิตะจารี ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
โทร : 056-616085 ต่อ 11 คุณปฎิพัทธ์, 056-650677-8 แฟกซ์ : 056-616085 ต่อ 18

บริษัท กูรูคอมมูนิวเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 59/34 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-225393 แฟกซ์ : 055-219690

ไฟร์คอม แอนด์ เน็ตเวิร์ค บจก.
ที่อยู่ : 59 ศุนย์การค้าปทุมทอง ห้องเลขที่ 83-84,91-92 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร : 055-219-200 แฟกซ์ : 055-219-200

บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จำกัด
ที่อยู่ : 62 ถ.เทศบาล 2 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
โทร : 056-704444 แฟกซ์ : 056-702795

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 2/151-153 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเมือง อ.เมือง แพร่ 54000
โทร : 054-627209, 054-627944 แฟกซ์ : 054-627957

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบส พีซี
ที่อยู่ : 2/202-206 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000
โทร : 054-522205 แฟกซ์ : 054-627565

บริษัท เอส.ดี. ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 5/59-61 อาคารพาณิชย์พูนเพิ่ม ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-222601-2, 076-258222 แฟกซ์ : 076-217948

บริษัท บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 63/701-63/702 หมู่4 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-248 664-5 แฟกซ์ : 076-248 665

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสารคาม บิซิเนส คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ที่อยู่ : 191/47 ถ.อัตถบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
โทร : 043-742658-9 แฟกซ์ : 043-712131

อีซี่-คอมพิวเทค หจก.
ที่อยู่ : 262/4 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
โทร : 043-743-373-6 แฟกซ์ : 043-743-372

บริษัท กรณ์ประกาย ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 68 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000
โทร : 042-633633 ต่อ 112 คุณนิภาวรรณ แฟกซ์ : 042-632585 Auto

บริษัท เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
ที่อยู่ : 31 ถนนวิภากุล ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
โทร : 073-244444, 073-255556, 073-222348 แฟกซ์ : 073-215949 Auto

บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 173-175-177 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-527058-9 แฟกซ์ : 043-527606 Auto

บริษัท ไอที ทูเดย์ จำกัด
ที่อยู่ : 46/1-3 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-520273 แฟกซ์ : 043-540018 ขอสัญญาณ

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 3/3 ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
โทร : 077-831333 ต่อ 108 แฟกซ์ : 077-831 333 Auto กด 115

บริษัท ระยองโอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 31,33,35 ซอยศูนย์การค้าสาย4 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง 21000
โทร : 038-860278-9 แฟกซ์ : 038-610773

บริษัท ซันไชน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ : 32/118-120 หมู่บ้านเพลินใจ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง 21000
โทร : 038-967655-7ต่อ 135 คุณเอวีราวิญญ์, ต่อ 105 คุณอัมพร แฟกซ์ : 038-967346

ร้านเซนต์เดวิล
ที่อยู่ : 61 ซอยศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000
โทร : 036-412758, 427688 แฟกซ์ : 036-427688

บริษัท คอมพิวเตอร์คอร์เนอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 49/6 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000
โทร : 036-612620 แฟกซ์ : 036-613373

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 236/1-2 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร : 054-323-830-5 ต่อ 308 คุณการะเกด แฟกซ์ : 054-226960

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ (สาขาลัคกี้พลาซ่า)
ที่อยู่ : 359/31-32 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร : 054-323358-9 ต่อ 113 คุณพจนพร,103 คุณศิริทัศน์ แฟกซ์ : 054-224210, 054-228-079

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน
ที่อยู่ : 82/13 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
โทร : 042-832194, 815012 แฟกซ์ : 042-832194, 815012 ขอสัญญาณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม
ที่อยู่ : 60 หมู่1 ต.นาอาน อ.เมือง เลย 42000
โทร : 042-813001 ต่อ 107 แฟกซ์ : 042-862061

เอบีซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.
ที่อยู่ : 862/13 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-643-198 , 086-648-9448 , 081-874-7189 แฟกซ์ : -

บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 1773/79-80 ถนนต.พัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000
โทร : 042-733595, 714922 แฟกซ์ : 042-714922

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทพงษ์คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 102/8 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
โทร : 074-441437-8 แฟกซ์ : 074-440113

บริษัท เอสทีม คอมพิวเตอร์ ซ๊อป จำกัด
ที่อยู่ : 558 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90240
โทร : 074-357991-2, 074-357937-9, 074-357645 แฟกซ์ : 074-357991-2, 074-357937-9, 074-357645

บริษัท คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอ แลป จำกัด
ที่อยู่ : 318-320 ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-237251-5 ต่อ 112 แฟกซ์ : 074-231730

บริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่ : 359 อาคารวิชชุสิน ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-340340 ต่อ 5454 คุณสุวพิศ แฟกซ์ : 074-340400

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีซี คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 90 ถ.ทะเลงลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
โทร : 074-437285-6 แฟกซ์ : 074-437286

สยาม ไอที โซลูชั่น บจก.
ที่อยู่ : 78,80 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 081-690-3950 , 074-652-805 แฟกซ์ : 074-465-170

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัยโอเอ
ที่อยู่ : 981/1-2 ม.4 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง สตูล 91000
โทร : 074-712356, 725359 แฟกซ์ : 074-722290

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์
ที่อยู่ : 209/7 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000
โทร : 036-231555, 233145 แฟกซ์ : 036-231555, 233145

บริษัท สระบุรี ไอทีเฮาส์ จำกัด
ที่อยู่ : 591/18 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000
โทร : 036-230636-7 แฟกซ์ : 036-318388 Auto

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.เทค
ที่อยู่ : 885 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง สิงห์บุรี 16000
โทร : 036-524300, 036-522611 แฟกซ์ : 036-524302 Auto

บริษัท อินติเกรด แอดวานซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 144/5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611-424, 055-621789 แฟกซ์ : 055-622123

บริษัท สปิริต ไอที จำกัด
ที่อยู่ : 120/254 หมู่1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-284 685-6 แฟกซ์ : 077-284688

บริษัท เซาเทิร์นไอที จำกัด
ที่อยู่ : 18/3 ถ.ราษฎ์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-217788 แฟกซ์ : 077-281681

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 47/71-72 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-285101-2 แฟกซ์ : 077-285102, 077-285101 ขอสัญญาณ

บริษัท บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 452/112 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-213377 แฟกซ์ : 077-213370

บริษัท เอเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 283/5 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-210334-7 แฟกซ์ : 077-210336

สิริสินเทรดดิ้ง บจก. สนญ-สาขาพลาซ่า
ที่อยู่ : 119/29 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-289-999 แฟกซ์ : 077-282-523

บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด
ที่อยู่ : 329-335 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 044-538839 ต่อ 102 คุณพนารัตน์, 044-514224 แฟกซ์ : 044-538840

บริษัท โปรคอม เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 97, 99 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 044-538944 แฟกซ์ : 044-538890

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะกล โอ.เอ
ที่อยู่ : 740/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 044-521447 แฟกซ์ : 044-521448

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลืองพัฒนา
ที่อยู่ : 90 ถนนกรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 044-714000-2 แฟกซ์ : 044-714003 Auto

างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ที.ช็อป คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 796/10 หมู่2 ถ.พนังชลประทาน ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย43000
โทร : 042-411393, 042-464348 แฟกซ์ : 042-413071

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติสยาม คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 1211 หมู่3 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000
โทร : 042-460876 แฟกซ์ : 042-460877 กด 7 ขอสัญญาณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรากร ธุรกิจ
ที่อยู่ : 156/16 หมู่4 ต.มีชัย อ.เมือง หนองคาย 43000
โทร : 042-464915 แฟกซ์ : 042-464916

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร โอเอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
ที่อยู่ : 455/47-48 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-321908-9 แฟกซ์ : 042-321909

บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 121/11 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-329130-2 แฟกซ์ : 042-329130 ต่อ 121, 042-329133

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ไอที ไซเบอร์ พลัส
ที่อยู่ : 88 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 40000
โทร : 042-320222 แฟกซ์ : 042-320558

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรารัตน์ ไอที
ที่อยู่ : 100 ถ.ประจักษ์ หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-343394-5 แฟกซ์ : 042-343396

บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 1/72-74 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055-414227-9 แฟกซ์ : 055-414223

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 661/69 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000
โทร : 056-571595 แฟกซ์ : 056-571150

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส
ที่อยู่ : 58-62 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045-262731-2, 261986 แฟกซ์ : 045-255061

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมเวิลด์
ที่อยู่ : 271-273, 277-279 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045-250000, 244730 แฟกซ์ : 045-250000

บริษัท ที.ที.คอม จำกัด
ที่อยู่ : 438/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045-284656-60 แฟกซ์ : 045-317648